CoffeeBox_Logo.png
 

Our Menu

 Coffee Box Cappuccino  

Coffee Box Cappuccino
 

 Coffee Box Latte   

Coffee Box Latte

 

 Coffee Box Hot Chocolate

Coffee Box Hot Chocolate

 Coffee Box White Chocolate Mocha

Coffee Box White Chocolate Mocha

 Coffee Box Mocha   

Coffee Box Mocha

 

 Coffee Box Caramel Late  

Coffee Box Caramel Late
 

 
 Coffee Box Ice Coffee  

Coffee Box Ice Coffee
 

 Coffee Box Mocha  

Coffee Box Mocha
 

 Coffee Box Caramel Latte

Coffee Box Caramel Latte

 Coffee Box White Chocolate Mocha

Coffee Box White Chocolate Mocha

 
 Coffee Box Banana Smoothie

Coffee Box Banana Smoothie

 Coffee Box Mango Smoothie

Coffee Box Mango Smoothie

 Coffee Box Piña Colada Smoothie

Coffee Box Piña Colada Smoothie

 Coffee Box Strawberry Smoothie

Coffee Box Strawberry Smoothie